Kiire voi hidastaa tervehtymistä. (p)

21.01.2023
 

◈ Narsistisen ihmissuhteen aiheuttamat vauriot ovat niin mittavia, että niiden käsittelyyn ei voi suinpäin tostavaan sukeltaa. Mielen prosessi onkin juuri sen vuoksi neljän vaiheen kuvio, jossa
1.) ensin vastaan lämähtää shokki,
2.) seuraavaksi tarvotaan suurten tunteiden suossa,
3.) sitten sisin kaipaa jo vapautusta ja tapahtumien jäsentelyä
4.) ja tämän kaiken päätteeksi käsissä ovat uuden oven avaimet.

◈ Näin se menee paperilla, ja jos luotamme tuohon psyyken luonnolliseen toimintatapaan, se kaikki on mahdollista jalkautua ihan oikeasti.

◈ Selkeä lainalaisuuksien kaava ei silti tarkoita missään tapauksessa, että se olisi helppoa, pala kakkua, iisipiisi. Vaan tieto prosessin olemassaolosta merkitsee ennen kaikkea toivoa ja luottamusta siihen, että kivuliaisuus, joka narsistisen ihmissuhteen vallitessa ja pitkään sen jälkeen, on käsissä, ei kuitenkaan ole koko totuus elämästä. On jotain muutakin.

◈ Oheinen Labyrintti-lehden palanen muistuttaa meitä siitä, miten ymmärrettävää on, että alun shokissa ja senjälkeisen tunnemylläkän aikana tuntuu tärkeältä saada puuhata monenlaista, koska ei osaa eikä silloin tarvitsekaan pureutua tragediaan ja vanhoihinkin traumoihin. Monelle on varmasti tuttua ajatus, että "tuntuu että työ pitää mun pään kasassa". Ja kuten huomaamme, se on luonnollinen osa sitä mielen prosessia. Massiivisia vaurioita ei voi välittömästi hahmottaa, koska vyyhti on niin monisäikeinen.

► Tähän väliin haluan huomauttaa, että niinkin voi toki käydä, että shokki ja tunnemylly lamauttavat toimettomaksi - ja sekin on silti saman prosessin samoja vaiheita. Tämä huomautus siksi, että tunnistaisimme tällaisen päinvastaisen reaktion olevan kuitenkin syvimmältä olemukseltaan trauman käsittelyn alkuvaiheita.

◈ Kiire voi olla tärkeä vetoapu jossain määrin, mutta kaikella on aikansa ja rajansa. Voi nimittäin käydä niin, että ellemme kontrolloi kiirettämme, siitä voi tulla pitkäaikainen pakomatka, joka kääntyy loppujen lopuksi itseä vastaan. Vanha sanonta 'aika parantaa haavat' ei ole yhtä oikean elämän kanssa, vaan voidaksemme jättää jäähyväiset menneisyydelle sen tilalle on saatava jotakin täysin uutta.

◈ Murrettu minäkuva ei itseksensä kasaudu, vaan vanhojen vääristyneiden uskomusten pois laittaminen ja terveemmän identiteetin löytäminen edellyttävät tilaa niin ajankäytön kuin tukiverkostonkin läsnäolon suhteen.

◈ Tein itse sen virheen, että keskityin liiaksi työntekoon, jolloin aloin ikään kuin jakautua kahteen eri toimintayksikköön. Huushollasin robottimaisesti; operatiivisessa niin sanotussa kuoressani oli selviytyjäkirsi, kaikille kiva auttaja ja muka tuhkasta nouseva feenikslintu. Liian pitkään kestäessään tämä johti itseni täydelliseen työkyvyttömyyteen. Kroppa ja mieli liputtivat siis minut pois ajoradalta, väkipakolla. Tällöin tragedia ikään kuin suureni mittakaavaltaan.

◈ Tätä tilannetta voisi verrata raskaana olevan naisen tilanteeseen, jossa synnytystä edeltävän energiapuuskan saattaa haaskata siivoamiseen tai muuhun fyysiseen touhuun, kun neuvo on kuitenkin tämä: se voimapuuska on tarkoitettu synnytykseen, eikä tuhlailuun. Niin se menee hieman traumankin käsittelyssä: olisi oleellista keskittyä uuden synnyttämiseen, eikä näännyttää itsensä oman toipumisen kannalta epäolennaiseen.

◈ Voi olla, että kiireen taustalta löytyvät tietämättömyyden lisäksi suorituskeskeisen yhteiskuntamme ilmapiiri, itsenäistä pärjäämistä korostava kasvatus, alemmuudentunne ja/tai ylpeys, mutta yhtäkaikki: on armollista tehdä itselleen selväksi, että avun pyytäminen ja vastaanottaminen eivät ole halveksittavia asioita, vaan suurta viisautta.

◈ Voimme siis kokea, että pienuuden, avuttomuuden ja haavoittuvaisuuden kokemiselle ei lähtökohtaisesti ole tilaa, etenkin, kun narsistilla on tapana nikriä se lupa uhreistaan systemaattisesti. Näin tehdessään hän tuo inhimillisyydet pöydälle hävettävinä asioina, jolloin uhrin syyllisyystaakka kertyy kertymistään.

◈ Kun puhutaan draamasta, jossa uhrin minäkuva, itsetunto, omanarvontunto ja ihmisarvo ovat pois puhalletut, kuinka voimme kuvitella, että paiskimalla entistäkin hurjemmin arjen töitä, tai keksimällä muuta touhukasta, eheytyisimme, toipuisimme, tervehtyisimme?

◈ Meillä on siis lupa olla hetken aikaa varikolla ja tulla varustetuksi rauhassa uusiin elämän 'kierroksiin'. On muistettava, että ammattilaiset ja vertaisryhmän jäsenet ovat ihmisiä, joille tarpeemme eivät ole 'sanomattakin selvää' eli he saattavat pitää meitä vahvempina kuin olemmekaan, ellemme sanoita avuntarvettamme selkeästi. Eli sitä, että

❖ olemme sairausloman ja lääkkeiden tarpeessa
❖ tarvitsemme tukihenkilön käytännön asioiden hoitamiseen ja tiedon hankkimiseen

❖ kaipaamme turvallista kriisinkäsittelyä

❖ saatamme olla taloudellisessa pulassa

❖ emme jaksa yksin muuttopuuhissa

❖ meissä voi olla vahvaa pelkoa terveytemme ja joissain tapauksessa henkemme puolesta

❖ olemme lakineuvojen tarpeessa

❖ arjen pyörittäminen esimerkiksi lasten kanssa kaipaisi apukäsiä..ja niin edelleen.

◈ Tällä tavoin osaamme itsekin pyrkiä saamaan kasaan turvaverkostoa: lääkäri, sosiaalityöntekijä, Kelan virkailija, poliisi, lakineuvonta, vertaistukiryhmä, terveyskeskuksen psykologi, kriisikeskuksen keskustelija, lähipiiri jelpiksi muuttoon, siivoukseen ja lastenhoitoon.. Ja niin edelleen.

◈ Kukaan muu ei voi puhaltaa vaarallista kiirettä ja itseksensä selviämisen kierrettä poikki kuin minä ja sinä itse; ja nimenomaan ilman huonoa omaatuntoa ja tilanteensa häpeämistä. Jotta energiaa vapautuu siihen oleellisimpaan eli »synnytykseen«, jolloin pysymme oikeasti kasassa, kokonaisena minänä. Jolloin emme jakaudu sisimmässämme kahtaalle eli feenikseksi ja murtuneeksi, vaan suostumme olemaan murtunut feeniks, joka nousee tuhkasta totuuden, monenlaisen avun ja armollisuuden kautta.♡

___________________________________________________