Kompleksinen stressihäiriö. (p)

13.06.2021

▶ Menossa on 'Posttraumaattisen stressihäiriön tiedostamiskuukausi' - ja siksi nostan pöydälle myös tämän: kompleksinen eli monimuotoinen PTSD eli C-PTSD.

▶ Psykologian ammattilaisille se on tuttu asia, vaikka se ei vielä virallisessa tautiluokituksessa olekaan (tätä kirjoittaessa) - kyseessä on versio siitä stressihäiriöstä, joka määritellään yleensä johtuvaksi äkillisestä traumasta kuten onnettomuudesta, raiskauksesta, kuolemanvaarasta tai luonnonkatastrofista. Tämä kuvaa PTSD-häiriön syntyä.

▶ Osalla narsistin uhreista voi olla kokemusta esimerkiksi raiskauksesta ja/tai hengenvaarallisista tilanteista, joten 'tavallinen PTSD' voi hyvinkin koskettaa heitä. Kompleksinen PTSD puolestaan liittyy kuukausien/vuosien aikana syntyneisiin traumoihin, joita muun muassa narsistinen pahoinpitely lähisuhteessa uhrissa aiheuttaa.

▶ C-PTSD:stä kärsivillä on usein taustassaan aikaisempi(a) traum(oj)a, jo(t)ka nousee/-vat pintaan esimerkiksi narsistisessa parisuhteessa - mutta huomioithan, että kompleksinen traumatisoituminen voi aiheutta
a huomattavia oireita myös psyykkisesti tavallisen eheälle, aiemmin tavallisen terveelle aikuiselle!

▶ Amerikkalainen psykiatri Judith Herman on ehdottanut, että C-PTSD virallistettaisiin tautiluokitukseen, mikä kuulostaa äärimmäisen hyvältä ajatukselta, sillä se vaikuttaa oikeaan diagnosointiin ja sitä myöten oikean terapiamuodon valintaan.

▶ Alla mielenkiintoista luettavaa - ollee meille monelle avartavaa tietoa omaa elämäämme analysoidessamme, olipa trauman aiheuttaja kuka vain , kuten joku lapsuusperheen jäsen, parisuhdekumppani, työkaveri jne.

❖ C-PTSD:stä kärsivän ydinongelmat ilmenevät:
1.) tunteiden säätelyn ja impulssikontrollin häiriöinä,
2.) ihmissuhdevaikeuksina
3.) sekä traumamuistoihin liittyvinä ongelmina.

❖ Mitä aiheuttaa? Esimerkkejä (ei kaikilla kaikkea eikä yhtä voimakkaina):
➜ jatkuva alakuloisuus, surullisuus
➜ räjähtävä tai huomattavan tukahdutettu viha
➜ keskittyminen oman itsen ja pahantekijän väliseen suhteeseen, myös kostoon keskittyminen
➜ epärealistinen täyden vallan liittäminen pahantekijään
➜ pahantekijän idealisointi tai paradoksaalinen kiitollisuus
➜ pahantekijän uskomusten ja järkeilyn hyväksyminen
➜ traumaattisten tapahtumien muistamattomuus tai korostunut muistaminen
➜ traumaattisten kokemusten uudelleen eläminen joko mieleen tunkeutuvina muistikuvina tai niiden jatkuvana pohdiskeluna
➜ ympäristön kokeminen epätodelliseksi - tunne, että on irrallaan omista henkisistä toiminnoistaan tai omasta kehostaan
➜ avuttomuuden tunne, kyvyttömyys tehdä aloitteita
➜ muutokset minäkuvassa eli siinä, kuinka näkee ja hahmottaa itsensä; vallalla häpeä, syyllisyys, itsesyytökset
➜ tunne, että on tullut merkityksi tai häpäistyksi - kokee itsensä muista ihmisistä täysin erilaiseksi, 'kukaan ei voi ymmärtää minua' -tunteita
➜ eristäytyminen ja ihmissuhteista vetäytyminen
➜ häiriöt läheisissä ihmissuhteissa
➜ toistuva "pelastajan" etsintä
➜ pakonomainen tai huomattavan tukahdutettu seksuaalisuus (voi vaihdella)
➜ jatkuva epäluottamus
➜ toistuva epäonnistuminen itsesuojelussa
➜ uskon menettäminen, toivottomuus ja epätoivo
➜ krooninen itsemurhahakuisuus
➜ itsensä vahingoittaminen ❐ (LÄHDE: traumajadissosiaatio.fi) 

____________________________________________


◈ Löydät kaikki videot TÄÄLTÄ >>
◈ Löydät FB-sivuston
TÄÄLTÄ >> 
Blogin kuva: @pelipoerlara @pexels