Naisnarsisteja enemmän kuin miesnarsisteja? (p)

17.08.2022

◆ Valitettavasti narsistit esitellään medioissa liian usein miehiksi, vaikka todellisuudessa voi olla mahdollista, että narsisteissa on jopa enemmän naisia kuin miehiä.

◆ Esimerkiksi amerikkalainen psykoterapeutti Ramani Durvasula pohti eräällä videollaan, että vastaanotollaan kuulemiensa tragedioiden pohjalta syntyy tunnelma, että narsistit jakaantuisivat sittenkin 60%-40% naisten (tässä tapauksessa) tappioksi. Etenkin narsistiäitien aiheuttamien vaurioiden määrä on Ramanin mukaan silmiinpistävä.

◆ Luonnollisestikaan emme saa tähän satavarmaa vastausta koskaan, koska ei ole mittaria, jolla narsistien lukumäärää voitaisiin prikulleen arvioida, sillä he eivät juurikaan hakeudu terapiaan - puhumattakaan, että saataisiin nais-mies-jakaumasta tarkkaa käsitystä. Nyt esitetyt pari prosenttia väestöstä ei oikein kuulosta vakuuttavalta todellisuutta vasten - jo sen vuoksi, että piilonarsistien määrää on vaikea hahmottaa tutkimuksellisesti. Myös narsismiin liittyvän termistön kirjavuus sekoittaa tilastoja.

◆ Mielikuva narsismin yleisyydestä nimenomaan miesten keskuudessa voi syntyä muun muassa siitä, että
➱ naisuhrit saattavat hakeutua terapiaan helpommin kuin miehet.
➱ miehet ovat ainakin Suomessa naisia useammin selkeämmin havaittavia ilminarsisteja - kun taas naiselle sopii meidän yhteiskunnassamme piilonarsistin rooli, jolloin narsistinainen ei tule niin helposti yleisesti esiin (kulttuurisidonnaisuus).
➱ narsistimiehet ovat naisia useammin tuomittuja väkivalta- ja muidenkin rikosten tekijöitä eli julkisesti tiedossa siis.
➱ naisasiantuntijoiden puheissa kajastavat usein tahattomasti enemmän miehiä kuvaavat esimerkit, jolloin tilanne vääristyy.
➱ narsismia käsittelevät artikkelit ja videot kuvitetaan useammin miehillä kuin naisilla.
➱ aiheesta saattavat kirjoittaa/tehdä haastatteluja sellaisetkin toimittajat, joille asia ei ole perinpohjin tuttua, jolloin mielikuvat rakentuvat herkästi stereotypioiden varaan, joka 'suosii' miesnarsistia.

◆ Sinänsä tarkoilla prosenteilla ei uhrin elämän kannalta ole mitään merkitystä, sillä oleellisempaa on ymmärtää ilmiötä sinänsä, ja saada tiedon kautta etäisyyttä kokemaansa narsistiseen ihmissuhteeseen ja itse narsistiin.

👉 Mutta asia on tärkeää nostaa säännöllisesti pöydälle siksi, että ne miehet, jotka kokevat olevansa naisnarsistin uhreja, saisivat vahvistusta uumoiluilleen. Kun osaa narsismitietoa vasten tulkita oman ihmissuhteensa toksisuutta sekä nimetä ongelmia, pääsevät eriytyminen ja toipuminen käyntiin.

◆ 'Narsisti vs. Minä' -kanavan (Youtube) videoilla näkemys on se, että narsismi on molempien sukupuolten ongelma - mutta itsekin saatan toisinaan käyttää sellaisia esimerkkejä, että syntyy vain 'miesnarsistiajatus'. Pahoittelen, jos tällaista epätarkkuutta livahtaa puheisiini tai kirjoituksiini - toivon todellakin, että myös uhriksi itsensä kokevat miehet saisivat kanavaltani ja sivustoiltani tarvitsemaansa vertaistukea ja tietoa! ❐

➤ Voit kuunnella tämän blogin podcastina 'Narsisti vs. Minä' -kanavalla TÄÄLLÄ >>

🔶 Tässä kanavani videoita, joilla pohditaan erityisesti narsistinaisia ja heidän toimiaan:
Narsistinainen - erilainen/samanlainen kuin miesnarsisti? >>
Narsistiäiti & tunneinsesti. >>
Narsistiäiti & tytär. >>
Narsistiäiti & poika. >>