Onko narsistin uhri uhriutuja? (p)

11.12.2023
 ❓ Kanavan/sivuston seuraaja kysyy: "Miten ajatus niinsanotusta uhriutujamentaliteetista ja -identiteetistä sopivat tähän kuvioon? Nähdäänkö narsistisessa ympäristössä asia helposti niin, että uhri tietoisesti hakeutuu konflikteihin, synnyttää niitä itse ja näkee ongelmia sielläkin, missä niitä ei ole?


✏️ Kirsin pohdintaa ja näkökulmaa: Hyviä kysymyksiä - nämä on tärkeitä pohdintoja, jotta alkaa hahmottua narsistinen dynamiikka!

❖ Narsistinen ihmissuhde on täysin epäterve, mikä pohjaa siihen, että narsisti on epäterve peili. Kun narsistin uhri kilahtaa, hermostuu, aiheuttaa konflikteja jne. - se on provosoitua hermostumista; se ei siis kuvasta kyseistä ihmistä syvimmiltään, vaan on saatu aikaiseksi monenlaista manipulaatiota käyttäen sekä synnyttämällä uhrille alennustila.

❖ Näin ollen narsistin uhri ei uhriudu (eli esitä uhrautuvaista tai näyttele uhria tavoitallekseen sillä jotain kuten sanan hahmotan), vaan hänet on muserrettu pohjamutiin. Tämä puolestaan tuo mukanaan syvää uupumusta, jolloin suojamekanismit ja itsehillintä ovat minimissään.

❖ Eli jos tarkkoja ollaan, se on nimenomaan se narsisti, joka "tietoisesti hakeutuu konflikteihin, synnyttää niitä itse ja näkee ongelmia sielläkin, missä niitä ei ole". Mutta kuten narsistilla on tapana, hän projisoi eli heijastaa tuon toiminnan uhrin kontolle eli saa kaiken näyttämään siltä kuin uhri olisi konfliktien juurisyy.

❖ Tämä sairaan peilin ja dynamiikan aiheuttama uhrin minäkuvavaurio sekä hänen OIKEUTETUN oikeudentajunsa ääni ilmenevät kaameana kaaoksena, jolloin uhri ei pysty enää toimimaan 'itselleen tyypillisesti' eikä arvioimaan tilanteita moraalisesti. Tuolloin uhri on jaksamisensa äärirajoilla - ja esimerkiksi narsistin käyttämällä gaslighting-manipulaatiolla uhrin todellisuudentaju on rikki. Lopputuloksena on yhtä rationaalinen olo kuin haavoitetulla pelokkaalla eläimellä: pinnassa ovat viha ja sen mukaiset reaktiot.

❖ Narsistisesti toksinen ihmissuhde ei siis anna uhrille lainkaan mahdollisuuksia heijastella omaa käytöstä normaalisti, vaan omakuva eli minäkuva vääristyy vääristymistään. Siitä puolestaan koituu häpeää ja jopa syyllisyyttä, ja se voi viedä uhrin itseinhoon, itsepettymykseen ja itsetuntemuksen hajoamiseen. Tästä ketjureaktiosta voimme päätellä, ettei narsistin uhrin pidä KOSKAAN peilata omaa toimintaansa narsistin kautta, vaan purkaa tilannetta aivan toista reittiä: saada vastaus siihen, millaista manipulaatiota hyväksikäyttäen narsisti on musertanut uhrinsa niin, että tämä ei enää tunne itsekään itseään.

❖ Mitä tulee konflikteihin, niin ne ovat narsistille elinehto (vrt. uhmaikä) ja ilmaista hupia - ja niiden lähde on aina tavalla tai toisella narsisti. On tärkeä muistaa, että manipulaation avulla narsisti kääntää kyllä kaiken uhria vastaan, jolloin lopen väsyneenä ja itsetunnosta riisuttuna on olemassa vaara, että uhri alkaa itsekin uskoa omaan syyllisyyteensä.

❖ Narsistisen ihmissuhteen kyseessä ollessa en puhuisi koskaan uhrin uhriutumisesta - vaan pikemminkin rohkaisisin ymmärtämään, että hän todellakin ON UHRI, erilaisen väkivallan uhri: henkisen, tunne-elämän, merkityksellisyyden, minäkuvatason, taloudellisen, fyysisen, seksuaalisen..

❖ Oma lukunsa on sekin, että narsistin sairaassa ilmapiirissä myös uhri koettaa narsistin toimintatapoja tullakseen toimeen, ollakseen olemassa, puolustautuakseen, mikä voi kieltämättä näyttää sivullisen mielestä jopa narsistiselta olematta sitä kuitenkaan sanan varsinaisessa mielessä. Taustalla on epätoivoinen yritys selviytyä, pitää narsisti tyytyväisenä ja/tai antaa vastine narsistin toiminnalle, riippuen persoonan ominaisuuksista ja alistumisen syvyydestä.

❖ Mitä taas ulkopuoliset kokonaistilanteesta arvelevat, ei todennäköisestikään vastaa todellisuutta, ellei näillä ole narsismi-ilmiöstä omakohtaista kokemusta. Tällöin narsistin uhrin täytyy uskaltaa laittaa sivuun ymmärtämättömät huomiot ja hakeutua sellaisten ihmisten pakeille, joilla on käsitystä draaman syvyydestä kuten vertaisihmiset ja lyhytterapiaterapeutti, joka on erikoistunut narsismiin tai muutoin kaltoinkohtelun aiheuttamiin traumoihin. ❐

_____________________________________________