Rehellisyys - omantunnon kantava seinä. (p)

30.04.2022

◆ On virallinen 'Rehellisyyspäivä'. Sana rehellisyys synnyttää kaksitahoisia tunteita: toisaalta se on arvostettava piirre ihmisessä - mutta toisaalta, onko se sittenkin lapsellisuutta?

◆ Tämä jälkimmäinen ajatus syntynee siitä, että moni kokee saaneensa muun muassa rehellisyytensä vuoksi takkiin, kun narsisti käytti sitä räikeästi hyväkseen. On syntynyt puolustusreaktiona tahto päästä rehellisyydestä eroon, ettei tulisi uudelleen satutetuksi ja riistetyksi.

◆ Sanakirjan mukaan rehellinen on 'totuudessa pysyvä, vilpitön, kunniallinen - ihminen, joka pyrkii toimimaan reilusti'. Synonyymiksi rehellisyydelle tarjotaan sanoja avoimuus ja aitous. Muistettavaa on, että nämä kaikki ovat merkittävä osa omaatuntoa, joten on jopa vaarallista pyrkiä luopumaan rehellisyydestä. Miten niin? No siten niin, että juurihan opimme kantapään kautta narsistin käsissä, mitä omatunnottomuus on - eli millaista jälkeä syntyy, kun ihminen ei tahdo olla rehellinen itselleen eikä muille.

◆ Mutta kuinka sitten voi iloita rehellisyydestä, avoimuudesta ja aitoudesta, jos se voi olla niin kohtalokas miina, että joutuu näiden ominaisuuksien vuoksi toisen ihmisen nujerrettavaksi?

◆ Nähdäkseni rehellisyyden rooli tragedioissa riippuu siitä, miten varomaton, kritiikittömän idealistinen, epärealistinen, luottavainen ja rajaton olen; miten nopeasti avaudun rehellisyyden nimissä uusillekin tuttavuuksille.

◆ Jos minussa on vahvaa lapsekasta tahtoa uskoa, että kaikki maailman ihmiset ovat juuri niin rehellisiä kuin antavat ymmärtää ja että kaikki ovat lähtökohtaisesti aitoja, olen pulassa. Luottamus on hieno asia, mutta ei ole lainkaan itsestäänselvyys. Taustalla on tämä: olenko/oletko/onko hän luottamuksen arvoinen.

◆ Me kaikki olemme omalla tavallamme keskeneräisiä ja epätäydellisiä, joiden suojamekanismina ovat usein epärehellisyys, osatotuudet ja pahimmillaan tarkoituksellinen valheellisuus. Tässä kamppailussa on suuressa roolissa omatunto, joka koettaa ohjata meitä luotettavuuteen, mutta jos sen suhteen on hurjasti kalibroitavaa tai se kompassi puuttuu tyystin, olemme jälleen pulassa.

◆ Eli tulemme uudelleen todenneeksi tämän: rehellisyys on omantunnon kantava seinä.

◆ Kuinka sitten varjella rehellisyyttä siten, että olemme yhtä aikaa luottamuksen arvoisia ja silti suojelemme sisintämme ja persoonaamme?

◆ On analyysin paikka, on syytä kysyä itseltään: miten ulkoapäin ohjattava / sisältäpäin ohjautuva olen? Tämä on yhteyksissä jo lapsuudesta saatujen eväiden laatuun ja määrään; jos olemme oikein jääneet rakkaudessa osattomiksi, meissä voi olla hurjan vahva tarve toimia kaikilta osin siten, että tulemme hyväksytyksi ja rakastetuksi. Tällöin rehellisyyskin voi kääntyä itseä vastaan, koska sydän hakee toisista ihmisistä vastausta rakkaudennälkäänsä.

◆ Narsisti on ratkaissut saman ongelmansa toisin: hän operoi itse rakentamansa illuusiominän kautta siten, että hän uskoo omaan ylivertaisuuteensa ja oikeuteen käyttää ihmisiä agendansa mukaan, ilman omantunnon ääntä. Hän siis esittää tarvittaessa aitoa, avointa ja rehellistä, mutta hän ei sitä ole, vaan kyse on narsistin mustasta empatiasta, jolla hän saa ihmiset avautumaan itselleen.

◆ Tällainen yhdistelmä on hyvin tuhoisaa: kun toinen on rehellinen potenssiin sata ja toinen epärehellinen potenssiin sata, on selvä, että toinen näistä tuhoutuu toisen jalkoihin.

◆ Narsistin uhrin lapsellisuus jollain elämän osa-alueella on siis narsistille reitti päästä uhrinsa sisimpään ja tehdä siellä tihutöitään. Tämä ei merkitse sitä, että narsistin uhri on reppana ja säälittävä, vaan sitä, että meillä jokaisella on kipupisteemme, jonka vuoksi joltain osin olemme lapsen lailla hyväksyntää vailla. Rehellisyyden nimissä meissä kaikissa on heikot kohtamme.

◆ Jotta oma rehellisyytemme ja luotettavuutemme ei olisi lapsenkengissä, on oleellista nimetä tuo keskeneräisyys elämässämme. On aikuista ymmärtää, millä tavoin ihmisten sisäiset käsittelemättömät vauriot näkyvät: muun muassa ylitsevuotavana avoimuuteen ja patologisena vilpillisyytenä. Käsitellyt vauriot puolestaan menettävät voimaansa, ja sitä myöten tulemme itsetuntemukseltamme vahvemmiksi, jolloin esimerkiksi itsetunto, itsenäisyys ja omanarvontunto auttavat rajojen laittamisessa. Silloin ymmärrämme myös, että rehellisyys, avoimuus ja aitous eivät lakkaa olemasta, vaikka emme läväytä itseämme jokaiselle vastaantulijalle kuin avoimen kirjan luettavaksi, vaan kasvatamme luottamusta puolin ja toisin.

◆ Rehellisyys on tavoiteltavaa - ja sen todellinen sisältö avautuu, kun avaudumme itse itsellemme. Rehellisyys on viisautta, kun sisällytämme siihen oikeuden pitää rajoistamme huolta, jolloin muut eivät voi talloa pihamaallamme mielin määrin.

◆ Kasvamalla aikuiseksi heikkouksiemme osalta eheydymme. Hyväksymällä sen, että kaikki eivät ole omalla kohdallaan valmiita siihen, emmekä aina itsekään, alamme tunnistaa epäaitouden, teeskentelyn ja valheellisuuden itsessämme ja toisissa - jolloin voimme paremmin suojella itseämme. Kun itsessämme ei ole enää epärehellisyyden mentäviä aukkoja, intuitiomme alkaa olla hereillä ja osaamme astua pois pelikentältä ennen kuin peli alkaa. Sekin on rehellisyyttä.

◆ Emme voi koskaan 100%sti suojautua väärinkäyttäjiltä, mutta eheytymisen kautta saamme eväät työstää tilanteita siten, että toisen ihmisen haluttomuus/kyvyttömyys olla rehellisesti rehellinen ei ole enää tragedia itsellemme, vaan osaamme astua ulos toisen ihmisen kipuilusta; se ei ole meidän vastuulla, eikä meidän taistelumme. Oman eheytymisprosessin kautta olemme vahvemmin sisältäpäin ohjautuvia, jolloin voimme ottaa terveen etäisyyden ja eriyttää itsemme ulkopuolelle tilanteissa, joissa joku koettaa sysätä omaa häpeäänsä ympäristöönsä. Toisaalta osaamme olla myöskin luottamuksen arvoisia ihmissuhteissa, joissa se on mahdollista vaarantumatta. Meillä on käytössä omatunto suhteessä itseemme ja toisiin.

◆ Rehellisyys kantaa sittenkin. ❐

____________________________________________

➤ Voit kuunnella tämän blogin podcastina 'Narsisti vs. Minä' -kanavalla TÄÄLLÄ >>

🔸 Nämä 'Narsisti vs. Minä' -kanavan (Youtube) esimerkkivideot saattavat kiinnostaa:
Narsistin valhemaailma. >>
Mitä narsisti uhristaan ajattelee? >>
Narsisti ja uhri ovat täysin eri planeetoilta. (Oivallathan!) >>
Narsistin anatomia. >>
Mitä narsisti pelkää? >>
Mihin narsistin uhri sitoutuu rakkauspommituksessa/imuroinnissa? >>
Narsistin uhri & 'häpeän monet kasvot'. >>
Haastattelussa terapeutti Maritta Joki: Narsistisen parisuhteen dynamiikka ja uhrin toipuminen.. >>
"Mitä voin oppia narsistilta - vai voinko?" >>
Kuinka tulla immuuniksi narsisteille? >>
Kun narsistin uhri astuu ulos narsistin maailmasta.. >>
Katkeruuden, oksennuksen ja ylimielisyyden jälkeen: vapaaksi! >>


◈ Löydät kaikki videot TÄÄLTÄ >>
◈ Löydät FB-sivuston
TÄÄLTÄ >> 
Blogin kuvat: @scottwebb @nicolasswatz @pexels